This Day in History: 1956-07-07

De Duitse Bondsdag keurt een wet goed die de Bundeswehr tot dienstplichtig leger verklaart. Naast de militaire dienst zal er een civiele alternatieve dienst voor gewetensbezwaarden worden opgericht.