This Day in History: 1956-07-03

Het Politiek Bureau van de PVAP noemt ook het verkeerde economische beleid en het verkeerde gedrag van regerings- en ministeriële ambtenaren als redenen voor de opstand in Poznan.