This Day in History: 1956-07-01

Het Sovjet-tijdschrift ‘Communist’ publiceert Lenins geheime testament, waarin wordt geëist dat Stalin wordt vervangen als secretaris-generaal van de CPSU.