This Day in History: 1956-05-31

Onder de noemer ‘Collectief beheer en democratisch centralisme’ roept “Neues Deutschland’ alle SED-leden op om leiderschapsbeslissingen zonder discussie te aanvaarden en uit te voeren.