This Day in History: 1956-05-30

Tijdens het Bondsdagdebat over ‘Ontwikkeling in de Sovjetzone’, spreekt Willy Brandt zich uit voor het behoud van het saamhorigheidsgevoel onder de bevolking.