This Day in History: 1956-04-29

‘Neues Deutschland’ publiceert dat in het SED-leiderschap geen buitensporigheden voorkwamen ‘ondanks objectief geboden kansen voor de opkomst van de persoonlijkheidscultus […].’