This Day in History: 1956-04-20

De-stalinisatie: Het Tsjechoslowaakse Centraal Comité sluit de voormalige minister van Defensie, Alexei Cepicka, uit van de regering als oorzaak van de ‘persoonlijkheidscultus’ en stalinistische misdaden.