This Day in History: 1956-04-14

De eerste secretaris van het Centraal Comité van de KP, Todor Zhivkov, kondigt de postume rehabilitatie aan van de voormalige partijfunctionaris Trajcho Kostov, die in 1949 was geëxecuteerd wegens vermeende ‘economische sabotage.’