This Day in History: 1956-04-10

Het secretariaat van de Poolse Communistische Partij klaagt dat het centrale orgaan ‘Trybuna ludu’ artikelen publiceert die afwijken van de positie van de partijleiding als onderdeel van de nieuwe vrijheden.