This Day in History: 1956-03-11

De gewapende ‘compagnie-troepen’ van de SED marcheren op deze zondag in verschillende DDR-steden.