This Day in History: 1956-03-06

De Bondsdag neemt de tweede Wehrergänzungsgesetz en het Soldaten Defensie Supplement aan. Dit is onder meer een voorwaarde voor de introductie van de dienstplicht.