This Day in History: 1956-01-18

De Volkskamer van de DDR neemt de wet tot oprichting van het Nationale Volksleger (NVA) en het Ministerie van Nationale Defensie aan.