This Day in History: 1955-09-19

De terugtrekking van de Sovjetbezettingstroepen uit Oostenrijk is voltooid. Op 27 juli 1955 had het land de volledige soevereiniteit gekregen van de zegevierende mogendheden.