This Day in History: 1955-03-27

Eerste wijding voor jongeren; Belofte van jongeren aan de DDR, voor socialisme en vriendschap met de Sovjet-Unie.