This Day in History: 1954-11-24

De Kirchentag-comités besluiten dat in 1954 de Duitse protestantse Kirchentag in Leipzig gehouden zal worden.