This Day in History: 1954-10-19

Begin van de conferentie van Parijs waarop wordt besloten tot de toetreding van de Bondsrepubliek tot de West-Europese Unie (WEU) en de NAVO.