This Day in History: 1953-11-10

De drie Westerse mogendheden verklaren dat zij de kwestie Duitsland ook zullen bespreken op een driemachtsconferentie in Bermuda van 4 tot 8 december.