This Day in History: 1953-10-26

De Sovjet-Unie beschrijft de oprichting van Amerikaanse basis in Griekenland als een ‘bedreiging voor de vrede en veiligheid op de Balkan’.