This Day in History: 1953-09-13

Nikita Chroesjtsjov wordt verkozen tot eerste secretaris van het Centraal Comité van de CPSU.