This Day in History: 1953-09-04

In een radiotoespraak roept DDR-president Wilhelm Pieck de Duitse bevolking op om ’te stemmen voor eenheid en vrede, voor de tegenstanders van Adenauer’ met het oog op de komende federale verkiezingen.