This Day in History: 1953-08-07

Hans Jendretzky, de eerste secretaris van de SED-districtsleiding in Berlijn, wordt ontheven van zijn politieke functies vanwege zijn steun aan de ‘anti-partijfactie Zaisser/Herrnstadt’.