This Day in History: 1953-08-07

De magistraat van Oost-Berlijn laat het Oost-West-verkeer, dat sinds de volksopstand van 17 juni beperkt is, weer regulier rijden.