This Day in History: 1953-08-04

In verschillende steden van de DDR zijn er botsingen tussen verontwaardigde burgers en de volkspolitie vanwege reisverboden en inbeslagnames van voedseldonaties.