This Day in History: 1953-05-05

Ter gelegenheid van de 135e verjaardag van Karl Marx beschrijft Walter Ulbricht voor het eerst de politieke orde van de DDR als de dictatuur van het proletariaat.