This Day in History: 1953-04-13

Het Centraal Comité van de SED neemt de beslissing ’tegen verzoening in ideologische kwesties’; In dit verband worden serieuze aantijgingen gemaakt tegen docenten van de Hochschule für Planökonomie.