This Day in History: 1953-04-03

In Bonn wordt de ‘Konrad-Adenauer-Stichting’ opgericht om vluchtelingen en ontheemden te ondersteunen bij hun zoektocht naar huisvesting en werk.