This Day in History: 1953-03-30

Joegoslavische boeren mogen goed opgeleide collectieve boerderijen verlaten en hun eigendom behouden.