This Day in History: 1953-02-23

De Joegoslavische regering heeft een tienjarenplan voor de landbouw aangekondigd en is van plan af te zien van verplichte collectivisatie.