This Day in History: 1953-02-11

De Amerikaanse president Eisenhower verwerpt het pleidooi voor genade van het ter dood veroordeelde Rosenberg-paar voor atoomspionage voor de Sovjetunie.