This Day in History: 1953-01-21

De Oost-Berlijnse Magistraat beveelt de registratie aan van alle Oost-Berlijners die in het westen van de stad werken en naar school gaan.