This Day in History: 1953-01-20

De SED besluit dat levensmiddelen en industriële goederen alleen op vertoon van een identiteitskaart mogen worden gedistribueerd en stelt maximale distributiehoeveelheden vast.