This Day in History: 1953-01-12

De Oost-Berlijnse magistraat implementeert de uitvoeringsvoorschriften van het ministerie van Binnenlandse Zaken inzake het bijhouden van huisboeken, waarin mensen en gasten die in het huis wonen, moeten worden ingevoerd.