This Day in History: 1953-01-02

Het Centraal Comité van de SED geeft opdracht om lessen te trekken uit het Praagse Slansky-proces. Het doel is om ‘een beslissende strijd te voeren tegen ideologische onzorgvuldigheid en alle afwijkingen van de partijlijn.’