This Day in History: 1948-11-20

De ontbinding van het Joods antifascistisch comité in de Sovjet-Unie betekende het begin van een antisemitische campagne.