This Day in History: 1948-10-25

Bij wet nr. 247 worden in Tsjecho-Slowakije dwangarbeidskampen (DBP’s) opgericht voor zogenaamde ‘werkschuwe elementen’. In eerste instantie zonder rechterlijke uitspraak worden mensen daar voornamelijk om politieke redenen geïnterneerd.