This Day in History: 1948-08-11

De geheel Duitse Conferentie van de Evangelische Kerk begint in Eisenach – Resolutie over een verenigde basisorde en de vereniging tot een verenigde Evangelische Kerk van Duitsland (EKD).