This Day in History: 1948-06-28

Stalin breekt met Tito: uitsluiting van de Communistische Partij van Joegoslavië van de Cominform.