This Day in History: 1947-12-19

Jakob Kaiser wordt afgezet als CDU-voorzitter van de Sovjetbezettingszone vanwege verzet tegen de Oder-Neisse grens en de SED-dictatuur.