This Day in History: 1947-09-30

Oprichting van de ‘Kominform’ – het begin van een communistische ‘blokdiscipline’.