This Day in History: 1946-12-02

De economische eenwording van de Amerikaanse en Britse zones in een bi-zone op 1 januari 1947 wordt besloten.