This Day in History: 1945-11-06

De Thüringer sociaal-democraat en overlevende van het concentratiekamp Buchenwald, Hermann Brill, waarschuwt zijn partij tegen de KPD.