This Day in History: 1945-07-14

Op voorstel van de KPD wordt het ‘Anti-Fascistisch Democratisch Blok’, bestaande uit KPD, SPD, CDU en LDP, opgericht in de Sovjet bezettingszone.