This Day in History: 1945-06-25

De Verenigde Naties keuren unaniem het VN-Handvest voor de bescherming van de wereldvrede en de internationale veiligheid goed.