This Day in History: 1938-08-09

Het referendum dat door de reactionaire Stahlhelmverband in gang is gezet en door de NSDAP en KPD wordt gesteund om het Pruisische staatsparlement te ontbinden en de door de sociaal-democraten gedomineerde regering te verwijderen, mislukt.