This Day in History: 1937-07-30

‘Groot terreur’: Operatiecommando NKVD ‘Operatie ter onderdrukking van voormalige Kulaks, misdadigers en andere anti-sovjetelementen’ wordt uitgevaardigd.