This Day in History: 1991-01-21

De minister van Economische Zaken van Brandenburg, Hirche, protesteert bij de federale regering tegen wat hij ziet als de discriminatie van Oost- en West-bedrijven bij de bouw van accommodaties in de USSR voor de repatriëring van het Sovjetleger.