This Day in History: 1990-10-31

De definitieve sloop van de Berlijnse Muur vordert, waarbij driekwart van de grensmuur en de helft van de achterlandmuur al zijn gesloopt.