This Day in History: 1990-01-29

Onderhandelingen tussen de DDR en Israël over het aanknopen van diplomatieke betrekkingen beginnen in Kopenhagen.