This Day in History: 1989-03-21

Sovjetleider Gorbatsjov ondertekent een decreet om de Sovjet strijdkrachten eind 1990 met een half miljoen soldaten te verminderen.