This Day in History: 1973-07-31

Het Bundesverfassungsgericht stelt vast dat het basisverdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de DDR verenigbaar is met de basiswet en verwerpt derhalve een klacht van Beieren.